Jotun Putty Interior (40kg) Jotun Putty Interior (40kg) (Bột bả nội thất ) Giá hãng: 280.000 VNĐ (Chiết khấu: 10%) Giá bán: 250.000 VNĐ
Jotun Putty Exterior Trắng (40kg) Jotun Putty Exterior Trắng (40kg) (Bột bả nội - ngoại thất ) Giá hãng: 400.000 VNĐ (Chiết khấu: 10%) Giá bán: 360.000 VNĐ
Jotun Putty Exterior xám (40kg) Jotun Putty Exterior xám (40kg) (Bột bả nội - ngoại thất ) Giá hãng: 376.000 VNĐ (Chiết khấu: 10%) Giá bán: 338.000 VNĐ
Download 1
Download 2

Tư vấn sơn tại nhà (24/7)

 

►  Mr.  Hoàng Trọng Việt
 
Mobile:0904 995 968
 
Email: vinazon.jsc@gmail.com


 

 ►  Mr.  Nguyễn Ngọc Dũng
 
Mobile: 0982 830 607
 
Email: vinazon.jsc@gmail.com

 

 

 ►  Mr.  Nguyễn Khánh Hoàng
 
Mobile: 0985 859 618
 
Email: vinazon.jsc@gmail.com

 

 

 ►  Ms.  Hoàng Thị Bích
 
Mobile: 0985 598 948
 
Email: vinazon.jsc@gmail.com